Második éve tanulója iskolának. Jelenleg 10. évfolyamos szakközépiskolai tanuló, szakács képzésben vesz részt. Jó tanulmányi eredménye, példamutató magatartása, megbízhatósága, társaihoz való önzetlen, segítőkész hozzáállása közkedvelt személyiséggé teszi.
Vállalt feladatait komolyan veszi, munkája igényes, alapos.
Kiváló közösségi ember, személyisége húzóerő társai körében.
Az eltelt két esztendő alatt alig volt olyan iskolai ünnepség, rendezvény, amelyen ne szerepelt volna. Rendszeres résztvevője az iskolai programoknak, versenyeknek.
Iskolán kívül is szívesen vállal feladatokat: a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete karácsonyi rendezvényén való közreműködés, Sík Sándor szavalóverseny.
Céljai:
Törekszik még jobb tanulmányi eredmény elérésére, 11. évfolyamon szeretne az SZKTV megmérettetésén indulni.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után olyan munkahelyen szeretne elhelyezkedni, ahol minél több szakmai tapasztalatot szerezhet, fejlesztheti szakmai tudását, és ahol támogatják továbbtanulását (érettségi, ill. szakács szakma tekintetében).
Távlati céljai között szerepel a mesterszakács cím elnyerése, mert kevés női mesterszakács van Magyarországon.

Gratulálok Alexandrának és további sikereket kívánok!